Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

Незадовільний стан під’їзду через неприбрані сходи, обдерті стіни чи підвал з якого тхне сирістю або протікає вода,  обмальований чи пошарпаний фасад будинку, непрацюючий ліфт, відсутність світла в під’їзді, недоглянута прибудинкова ділянка і за все це вимагають платити в ЖЕК за комунальні послуги. 

Саме ці передумови зумовили появі в Україні об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 

Згідно Закону України об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) це юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Як показала практика та досвід, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) це ефективна альтернатива сучасній системі житлово – комунального господарства. До того ж, деякими місцевими радами виділяються кошти з місцевих бюджетів на підтримку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), також об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) має податкові пільги – за законом об’єднання не платить податок на прибуток із тієї своєї діяльності, яка спрямована на утримання свого житла.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) має ряд переваг:

 • Створення ОСББ сприяє вдосконаленню договірних відносин та розвиткові конкуренції на ринку житлово – комунального господарства;
 • Учасниками об’єднання можуть самостійно складати кошторис на утримання своєї квартири чи будинку. Для модернізації та ремонту обладнання всієї будівлі, а також встановлення соситеми енергозбереження;
 • Самостійно обирати, складати штатний розклад та персональний склад працівників, котрі будуть обслуговувати будинок (консьєрж, сантехнік, бухгалтер, та інші) для покращення якості утримання та скорочення загальних витрат та встановлення їм плату за послуги. А також відмовлятися від неякісних послуг;
 • ОСББ має можливість отримати у власність або довгострокове користування прибудинкову територію, що захищає територію від появи небажаних споруд;
 • Після прийому будинку на свій баланс, ОСББ може здавати в оренду допоміжні приміщення та отримувати за це кошти, котрі можна скеровувати на покращення технічного стану будинку;
 • Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як юридична особа може отримати кредит та використовувати його на потреба об’єднання;
 • Приватизація нежитлових приміщень можливо лише за погодженням правління ОСББ. До того ж, першочергове право на викуп має саме ОСББ;
 • Об’єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку;
 • Завдяки фінансовому контролю та прозорості використання коштів зростає кількість сумлінних платників.

Об’єднання є неприбутковою організацією і має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об’єднання.

Членами обєднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) не можуть бути: володільці та користувачі неприватизованих квартир (приміщень), орендарі квартир та нежитлових приміщень, особи, котрі не оформили право власності на належні їм квартири та приміщення. В одному житловому комплексі може бути тільки одне обєднання.  

Перед початком реєстраціі ОСББ в держаних органах небхідно провести наступні дії:

1.Установчі збори

   Для створення ОСББ, перш за все, необхідно провести установчі збори. Скликання їх здійснюється власником будинку або ініціативною групою, що складається мінімум з трьох власників квартир або власників житлових та нежилих приміщень. 

Для того, щоб скликати установчі збори кожному власнику у будинку надсилаються рекомендованим листом або вручаються під розписку відповідні повідомлення. Важливо знати, що це потрібно зробити не пізніше ніж за 14 днів до дати очікуваного проведення зборів.

У такому повідомленні обов’язково вказується:

 • з чиєї ініціативи скликаються установчі збори;
 • місце і час проведення установчих зборів (повинні бути зручними для більшості можливих учасників);
 • питання, що розглядатимуться на зборах (відповідно до проекту порядку денного установчих зборів).

Доцільно зібрати підписи осіб, яким ви вручили повідомлення про проведення установчих зборів. В першу чергу, маючи підписи власника будинку і/або членів ініціативної групи на повідомленні, дозволить Вам легко довести дотримання вимог законодавства про склад і кількість членів ініціативної групи в процесі створення ОСББ, у разі виникнення будь-яких питань, що стосуються реєстрації ОСББ (у тому числі на етапі реєстрації в органах державної влади). Крім того, наявність підписів власника або членів ініціативної групи на повідомленні зведе до мінімуму можливість оскарження правомірності створення ОСББ на тій підставі, що не були дотримані вимоги законодавства щодо необхідного складу і кількості членів ініціативної групи.

У голосуванні на зборах беруть участь власники квартир або уповноважені ними особи при наявності нотаріально засвідченої довіреності. Для підтвердження своєї особи учасники зборів повинні мати документ, що засвідчує особу (бажано — паспорт); для підтвердження права власності на квартиру, житлове або нежитлове приміщення (або їх частину)- документ, що засвідчує право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування тощо). Про необхідність мати при собі на установчих зборах зазначені документи бажано вказати в повідомленні, що розсилається власникам квартир, житлових та нежитлових приміщень. 

Установчі збори є правомочними, якщо на них присутні більше 50% власників будинку. Враховуючи зазначену обставину, до проведення зборів ініціативній групі, яка скликає установчі збори ОСББ, варто з’ясувати кількість власників у багатоквартирному будинку, направивши, наприклад, відповідний запит в житлово-експлуатаційну контору. У разі відсутності достатньої кількості осіб на установчих зборах ініціатор призначає нові дату, місце і час проведення зборів. Новопризначені установчі збори можуть бути скликані не раніше ніж через 14 днів після дня, в який установчі збори не відбулися.

Установчі збори скликаються для санкціонування створення ОСББ, затвердження його статуту та обрання органів управління. Рішення на установчих зборах приймаються шляхом поіменного голосування та оформлюються особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі, що ведеться на установчих зборах ОСББ. У відповідних графах протоколу ставиться результат голосування кожного з присутніх на зборах — «за» або «проти». Кожен із власників на установчих зборах ОСББ має один голос — незалежно від кількості квартир або приміщень, що знаходяться в його власності, а також від їх площі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах осіб, які мають право голосу.

Для проведення зборів і подальшої реєстрації ОСББ потрібно також розглянути на установчих зборах наступні питання:

 • визначення назви ОСББ;
 • обрання голови установчих зборів (проводить установчі збори) та секретаря (веде протокол установчих зборів);
 • обрання членів правління та голови правління, членів ревізійної комісії;
 • визначення представника для реєстрації ОСББ в органах державної реєстрації і т.п.

2.Список членів ОСББ

У списку членів ОСББ зазначають:

 • номер квартири або дані нежитлового приміщення;
 • прізвище, ім’я, по-батькові власника або уповноваженої ним особи;
 • розмір загальної площі житлового або нежитлового приміщення (або його частини);
 • загальна площа житлових та нежитлових приміщень у будинку. 

Список членів ОСББ повинен бути засвідчений підписами власників приміщень або уповноважених ними осіб, та підписом голови установчих зборів.

3.Підписання статуту та довіреності на реєстрацію

Статут затверджується головою зборів, а його підпис, повинен бути нотаріально засвідчений. Статут за Вашим бажанням можемо скласти ми.

Після того як всі необхідні документи будуть готовіці Ви надаєте їх нам і ми поченаємо реєстрацію. Реєстрація ОСББ здійснюється протягом 2-х тижнів. Після чого Ви отримаєте всі реєстраційні документи та печатку.

РЕЄСТРАЦІЯ ОСББ

Для реєстрації ОСББ в органах деожавної влади необхідні:

 • протокол установчих зборів;
 • два оригінали статуту ОСББ, підписані головою установчих зборів;
 • список членів ОСББ;
 • довіреність на реєстрацію ОСББ.
Після державної реєстрації ОСББ може прийняти житловий комплекс на баланс. Є кілька варіантів прийняття житлового комплексу на баланс ОСББ. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку може (1) прийняти на свій баланс весь житловий будинок; (2) за договором із попереднім власником залишити його [попереднього власника] балансоутримувачем всього житлового будинку або його частини; (3) укласти договір з юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення відповідної діяльності, про передачу на баланс усього житлового будинку або його частини.

Рішення про прийняття на баланс житлового комплексу приймається кваліфікованою більшістю голосів учасників загальних зборів, тобто 3/4 присутніх на зборах членів ОСББ.

Процедура передачі на баланс житлового комплексу визначена Порядком передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, затвердженого постановою КМУ № 1521. Для прийняття житлового будинку на баланс створюється комісія, до якої входять представники попереднього балансоутримувача та ОСББ. У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи до комісії включаються також представники зазначеної юридичної особи.

Рішення загальних зборів ОСББ про прийняття та передачу житлового комплексу або його частини на свій баланс або на баланс іншої юридичної особи оформляється протоколом. У протоколі необхідно визначити перелік осіб, які будуть входити в комісію, створену для прийняття та передачі житлового будинку, а також особа, уповноважена підписувати акт прийому-передачі житлового будинку або його частини з балансу на баланс.

Комісія визначає технічний стан будинку і складає акт прийому-передачі житлового будинку або його частини з балансу на баланс. Отож, для здійснення передачі житлового будинку або його частини необхідно мати технічну документацію: інвентарна справа, акт приймання в експлуатацію, плани зовнішніх мереж і т.д.

Після завершення передачі будинку на баланс, ОСББ може розпочинати свою господарську діяльність.
Тел.: (044) 228-42-29, (044)287-18-29.

 Skype: pravoved_ua

E-mail:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

 
HotLog
ОСББ. Порядок створення ОСББ. Реєстрація ОСББ. Регистрация ОСББ. Порядок регистрации ОСББ. 
 

Полезная Информация

Что такое кредитное учреждение?

Особенности регистрации финансовой компании в Украине

Смена видов деятельности (замена КВЕД) 2012/2013

Новый порядок (изменения) при регистрации фирм.

Нове в судовій практиці з податкових спорів.

Как получить штраф от налоговой?

Правовое регулирование взыскания долгов.

Повернення (віндикація) свого майна.

Новый Классификатор видов деятельности. Новые КВЕД 2012

Налоговые споры. Часть 2. Возможность подачи возражений на акт проверки

Налоговые споры. Часть 1. Налоговый кредит.

ОСББ. Порядок створення реєстрації ОСББ

Как вернуть долг?

Черговість погашення зобов'язань.

Партнеры

 ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС Киевского нотариального округа Зубко Вероника Владимировна Global Credit Solutions
Автотехком